Galvaniweg 15
(+31) 73 54 74 010

Overzicht wijzigingen easyFinancieelWindows t/m V7.10 Revisie 009

Wijzigingen V7.10 R009  (t/m 19-01-2018):

 • Nieuwe runtime van Java is toegevoegd voor betere ondersteuning met Windows-7 en Windows-8 en Windows-10.
 • Wanneer er een afwijkend factuuradres was ingevuld bij een debiteur werd deze nog niet afgedrukt op de aanmaning. Wel op de factuur.
 • Wanneer er een koppeling met easyRelatieWindows is, dan wordt er voortaan een inforegel aangemaakt wanneer er een factuur of aanmaning per email naar een debiteur is verstuurd.
 • Bij het raadplegen van definitieve facturen kan er nu ook op factuurdatum worden gefilterd.
 • Bij het invoeren van een factuurregel zonder een stukprijs, kan er nu toch een aantal worden ingevoerd.

Wijzigingen V7.10 R008  (t/m 28-03-2017):

 • Nieuwe runtime van Java is toegevoegd voor betere ondersteuning met Windows-7 en Windows-8.
 • Nieuw onderdeel voor het kunnen aanmaken en verzenden van e-mails met aanmaningen in PDF-formaat.
 • Wanneer een betaling werd ingeboekt waarbij een gedeelte van het bedrag als betalingsverschil werd afgeboekt, dan bleef de factuur ‘open’ staan volgens het zoekscherm met alle openstaande facturen. Op het overzicht van de facturen kwam de factuur niet meer te voorschijn.
 • Ook kon het voorkomen dat reeds betaalde facturen weer ‘open’ kwamen staan wanneer een bestaande afschrift werd aangepast.
 • Bij het invoeren of aanpassen van een memoriaal-boeking kwam na het opslaan de cursor niet meer terug in het boekstuknummer-veld. Hierdoor kon geen nieuwe memoriaal op vaste post worden ingevoerd.
 • Wanneer er een factuurregel wordt gemaakt waarop geen BTW van toepassing is, dan werd er voorheen geen BTW-regel afgedrukt met 0%.
 • Op het overzicht van de definitieve facturen wordt nu ook het definitieve factuurnummer afgedrukt.
 • Bij het maken van een audit-file werden negatieve bedragen nog met een min-teken weggeschreven.
 • Bij het versturen van facturen via e-mail, worden de eventuele foute email-adressen en/of ontbrekende pdf-bestanden eerst in een pop-up venster weergegeven, zodat ze makkelijker te vinden zijn en eventueel nog gecorrigeerd kunnen worden.