Galvaniweg 15
(+31) 73 54 74 010

Overzicht wijzigingen easyPosWindows t/m V5.10 Revisie 022

Wijzigingen V5.10 R022  (t/m 14-06-2018):

 • Optioneel is er nu een mogelijkheid om easyPOS rechtstreeks te koppelen aan easyPosOnline voor het complete voorraadbeheer online.
 • Het zoekscherm voor de artikel is uitgebreid met filters voor o.a. seizoen, collectie en maatomschrijving.
 • Via het onderhoudsprogramma is nu in te stellen naar welke filialen een interfiliaal-boeking (verzending of ontvangst) mag plaatsvinden. Standaard zijn dit alle filialen, maar op deze manier kunnen bepaalde filialen worden uitgesloten.
 • Het afsluiten van een kassa, waarbij er gebruik werd gemaakt van een gezamelijke database, kon lang duren indien er veel bonnen aanwezig waren van een andere kassa.
 • Bij het opslaan van een kassabon kan via onderhoud worden ingesteld of er tegelijk een interfiliaalbon moet worden aangemaakt om voorraad naar het betreffende filiaal automatisch aan te vullen vanuit het magazijn.

Wijzigingen V5.10 R021  (t/m 05-03-2018):

 • Update van de runtime van Java (Versie 1.8) is toegevoegd voor betere ondersteuning met Windows-7/8  en Windows-10.
 • Betere ondersteuning voor MacOs en Windows-10 in verband met het tonen van bepaalde pop-up schermpjes in de achtergrond.
 • Het zoekscherm voor de artikel is uitgebreid met filters voor o.a. merk, leverancier, bestelcode om gerichter op bepaalde artikelen te zoeken.
 • Bij het uitkeren van een bonus kan er nu ook gekozen worden om slechts eenmaal het maximum uit te keren i.p.v. een veelvoud van het maximum wanneer de relatie meerdere malen het maximum had gespaard. De resterende bonus blijft dan staan voor de volgende aankoop.
 • In combinatie met easyPosOnline is het mogelijk om Cadeau- en Tegoedbonnen te registreren en vast te houden (Optioneel). Via easyPosOnline kunnen overzichten worden opgevraagd van de aanwezige cadeau- en tegoedbonnen en of deze open dan wel gesloten zijn.

Wijzigingen V5.10 R020  (t/m 19-12-2017):

 • In de programmabalk van het programma is het logo voor Teamviewer (Hulp op afstand) toegevoegd voor makkelijker ondersteuning door onze support-afdeling.
 • Diverse verbeteringen in de overzichten van de eventuele aangesloten klantentellers.
 • Diverse verbeteringen in de aansturing van grafische klantendisplay’s.
 • Bij het opvragen van de openstaande “Op Zicht” bonnen verschenen soms niet alle bonnen, hoeft de datum niet meer worden ingegeven en wordt achter de omschrijving van het artikel ook de maatomschrijving vermeld indien aanwezig.
 • Bij het wisselen van relatie was het nog niet mogelijk om een nieuwe sub-klant aan te maken voor gezinsleden.
 • Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een CCV VX820ITX betaalautomaat, dan is het nu ook mogelijk om de totalen per betaalwijze af te drukken vanuit de betaalautomaat. Er is daartoe een extra afsluitrapport toegevoegd om deze bij de dagafsluiting af te drukken.
 • Wanneer easyPOS is gekoppelde met easyRelatieOnline en er wordt een “Op Rekening” bon betaald, dan wordt er tevens een notitieregel aangemaakt bij de relatie.
 • Wanneer easyPOS is gekoppeld met easyRelatieOnline is het nu ook mogelijk om via easyRelatieOnline in te stellen of er een melding moet komen bij het selecteren van een relatie indien er nog “Op Zicht” of “Op Rekening” bonnen aanwezig zijn.
 • Via het onderhoudsprogramma was het mogelijk om een vaste groep-11 in te stellen. Deze werkte echter nog niet.
 • Wanneer er een “Op Rekening” bon was gemaakt waarbij een bonuscheque was ingenomen, dan was het nog niet mogelijk om deze als “betaald” in te boeken.
 • Wanneer easyPOS is gekoppeld met easyRelatieOnline en er is een relatie geselecteerd, dan hoeft deze voortaan niet nogmaals geselecteerd te worden wanneer er relatiegegevens gemuteerd gaan worden.
 • In easyRelatieOnline kan een vrij veld worden gebruikt voor het pasnummer van een relatienummer. Voortaan kan dit vrije veld ook worden gekoppeld met easyPOS voor het scannen van het pasnummer om op die manier de relatie te selecteren voor het maken van een kassabon..
 • Betaling van een ‘Op Rekening’ bon was nog niet mogelijk met een Fashioncheque
 • De knoppen voor het opvragen van periode-overzichten werkten niet altijd op bepaalde systemen.
 • Wanneer een grafisch klantendisplay is gekoppeld kan via de driver nu ingesteld worden op monitor-1 of monitor-2 moet worden gebruikt.
 • Wanneer easyPos werd gebruikt op een Apple-besturings-systeem, dan kon het programma blijven hangen wanneer er een kopiebon werd afgedrukt.

Wijzigingen V5.10 R019  (t/m 15-06-2017):

 • Bij het verwerken van een kassabon naar easyPosOnline worden voortaan ook de tweede en derde omschrijving doorgestuurd.
 • Bij het opvragen van de “Klant info” in combinatie met easyRelatieWindows werd het telefoonnummer sinds V5.10 R018 niet meer weergegeven.
 • Het is nu mogelijk (optioneel) om de kassa te koppelen met een externe webshop voor het rechtstreeks betalen van een webshop-bestelling aan de kassa.
 • Wanneer de kassa is gekoppeld met easyPosOnline, dan is het mogelijk om tijdens het maken van een kassabonte wisselen van klant. Er kan dan een kassabon gemaakt worden met artikelen voor verschillende klanten, terwijl de betaling en bonus-ophoging voor de ‘hoofdklant’ plaatsvindt. Op de kassabon verschijnt tijdens wisseling van klant de nieuwe klantnaam.
 • Bij het betalen van meerdere “Op Rekeningen” bonnen verscheen op de betalingsbon nog de datum en tijd voor de oorspronkelijke kassabonnen i.p.v. de betalingsdatum.

Wijzigingen V5.10 R018  (t/m 22-02-2017):

 • Tijdens installatie van de update wordt nu automatisch het barcode-veld op de kassabon toegevoegd, zodat deze niet meer handmatig hoeft te worden ingedeeld. Dit gebeurd alleen indien gebruik wordt gemaakt van een kassabonprinter, waarbij de kassabon-layout nog niet eerder handmatig is aangepast.
 • Bij gebruik van easyRelatieOnline werd de titel-omschrijving nog niet in het zoekscherm van de relaties vermeld, zodat het nog onduidelijk was of het bij de gezochte relatie om de meneer of de mevrouw ging.
 • Het is nu ook mogelijk om de betaalautomaat van het type “CCV VX820 ITS” te koppelen. Dit is een automaat die via het lokale netwerk is aan te sturen en waarbij het ook mogelijk is om deze door meerdere kassa’s te laten gebruiken, zodat aanschaf van een aparte automaat per kassa niet meer nodig is.
 • Door het veld “#KLANTEMAILADRES” in de delen op de kassabon kan nu ook het e-mail adres van de klant worden afgedrukt op de kassabon.
 • Via de instellingen van de kassabon is het mogelijk om, bij gebruik van een “Op Zicht” er automatisch een kopie-bon wordt afgedrukt.
 • Bij gebruik van easyRelatieOnline werd bij het opnieuw afdrukken van een kassabon niet altijd de volledige maatomschrijving afgedrukt.
 • Bij het raadplegen van de “Klantinformatie” wordt nu, in geval van easyRelatieOnline, ook de geboortedatum, email-adressen e.d. weergegeven.
 • Bij gebruik van het afdrukken van een extra kortingsbon na afdruk van de kassabon, wordt deze voortaan niet meer afgedrukt wanneer er een kopiebon wordt afgedrukt.
 • Wanneer meerdere kassa’s in een gezamelijk netwerk zijn aangesloten en er werd een retourbon gemaakt via de optie “retourbon afwerken”, dan werd de nieuwe retourbon niet opgeslagen voor de kassa waarop deze werd gemaakt, maar op de kassa waarvoor de bon van oorsprong was gemaakt. Dit was ook het geval voor een “opzichtbon” en een “later afmaakbon”, waarbij dit pas fout ging sinds de eerste versie van R018.
 • Het maken van een overzicht van de “openstaande op-rekeningbonnen” is op een aantal punten versneld.
 • Wanneer er een koppeling is ingesteld met easyRelatieOnline, dan kunnen er nu ook de notities/info worden toegevoegd en kan er een attentie-tekst worden ingesteld wanneer de relatie wordt geselecteerd.
 • Wanneer de bonprinter was uitgeschakeld, kon er ook geen kassabon worden gemailed.

Meer informatie of vragen? Bel naar 073-5474010 of stuur een e-mail naar info@easypos.nl Sluiten