Galvaniweg 15
(+31) 73 54 74 010

easyVorasWindows

Revisielijst en updates

Overzicht wijzigingen easyVorasWindows t/m V7.10 Revisie 019

Wijzigingen V7.10 R019  (t/m 03-01-2018):

 • Bij het selecteren van een afbeelding kan de lijst met afbeeldingen nu ook in omgekeerde alfabetische volgorde worden weergeven.
 • In de programmabalk van het programma is het logo voor Teamviewer (Hulp op afstand) toegevoegd voor makkelijker ondersteuning door onze support-afdeling.
 • Bij het raadplegen van “verkopen” kan eventueel gekozen worden voor “Alleen Retour verkopen”. Op het overzicht verschijnen dan alleen de verkopen met een negatief aantal.
 • Via het onderdeel “Transacties – Serie” kan eventueel het merk worden aangepast voor een reeks van volgnummers.
 • De maximale lengte van de bestelcode is uitgebreid van 20 naar 50 posities. Let op! Wanneer er een lange bestelcode is ingevoerd wordt deze nog niet overal op de overzichten afgedrukt en ook wordt deze nog niet naar easyPosWindows gestuurd. Daar wordt nog een maximale lengte van 20 posities gebruikt.
 • Het aantal extra foto’s wat bij een volgnummer kan worden vastgelegd is uitgebreid van 3 naar 9 foto’s. Deze worden middels easyPosOnline (Cloudify) doorgestuurd naar de webserver voor gebruik in een eventueel gekoppelde webshop.
 • Via achtergrondtaken is het nu ook mogelijk om overzichten van klantentellers automatisch aan te maken en via e-mail te verzenden.
 • Bij het raadplegen van de historische gegevens is het nu mogelijk om elke verkoop, levering e.d. apart op te vragen.
 • Bij het selecteren van een foto is het nu mogelijk om deze van te voren naar links of naar rechts te draaien.
 • Het invoeren van de inkoopprijs in een vreemde valuta was afhankelijk van de leverancier. Nu kan deze eventueel ingesteld worden, dat er altijd een inkoopprijs in vreemde valuta moet worden ingegeven.
 • Op het overzicht van de leveranciers kunnen nu ook de velden email, homepage, banknummer en btwnummer worden afgedrukt.
 • Op de overzichten van de klantentellers wordt nu ook het aantal stuks per kassabon afgedrukt.
 • Wanneer in easyVorasWindows is ingesteld dat bij de verwerking van een Online-verkoop een interfiliaalboeking moet worden gemaakt vanuit het magazijn, dan gebeurd dit nu ook meteen in de Online-omgeving, zodat de voorraad, daar meteen “up-to-date” is.

Wijzigingen V7.10 R018  (t/m 10-08-2017):

 • Nieuwe runtime van Java is toegevoegd voor betere ondersteuning met Windows-7, 8 en 10.
 • Mogelijkheid toegevoegd voor het uitvoeren van achtergrondtaken. (Alleen in plus-versie) Met deze achtergrondtaken is het mogelijk om opgeslagen macro-overzichten automatisch op een bepaald tijdstip (b.v. eenmaal per week of maand) uit te voeren en door te mailen naar de ingestelde e-mail adressen. Het is dan niet meer nodig om deze handmatig op te starten en te wachten totdat deze gereed zijn. De overzichten staan automatisch in een bepaalde map of in de mailbox.
 • Het uitvoeren van een achtergrondtaak kan ook middels een opstartbestand (batch-file) die op een pc of windows-server via taakplanner op bepaalde tijdstippen kan worden gestart. easyVorasWindows hoeft dan niet steeds gestart te zijn.
 • Bij het invoeren van een Interfiliaal-advies of Verdeling-vooraf kan er nu ook op doelgroep en/of merk worden geselecteerd.
 • Mogelijkheid koppeling met de GfK-FashionScan voor bedrijfsvergelijking.
 • In geval van koppeling met de Sport- of Schoenmonitor kunnen de gegevens nu ook per filiaal worden aangeleverd.
 • Wannneer easyRelatieOnline in gebruik is en Cloudify, dan is er nu een directe koppeling met de relaties en kunnen deze ook gebruikt worden bij “Verkopen handmatig” en opvragen van de historische verkoopinformatie.
 • Bij het verwerken van de Invas-Verschillenlijst werd, in geval van een selectie op een bepaald filiaal, nog geen rekening gehouden met de overige selecties.
 • De achtergrond van de tabel “Interfiliaalverdeling-vooraf” was nog compleet grijs, zodat moeilijk te zien was welke regel er geselecteerd was.
 • Het “op nul zetten” van de minimum en maximum voorraad kan nu middels een speciale knop of via “Transacties-Serie”.
 • Het afdrukken van het eindtotaal op de verwerklijst van de verkopen (na communicatie) is nu wat meer uitgesplitst, zodat ook het totaal van de ster-artikelen en de “niet omzet-groepen” zichtbaar is.
 • Bij het automatisch opstarten van de communicatie kan nu ook een gebruikersnaam worden opgegeven, zodat de automatische communicatie via een RDP-Server niet per ongeluk dubbel kan worden gestart.
 • Het automatisch aanmaken van een aanvullijst op basis van de minimum en maximum voorraad is op een aantal punten versneld, waarbij er ook een voortgangsbalk wordt getoond.
 • Op de verwerklijst van de verkopen is nu ook middels de code #KORT_PERC het kortingspercentage in te delen op het overzicht.
 • Op het voorraadwaarderings-overzicht werd de gemiddelde inkoopwaarde van de voorraad nog niet juist weergegeven wanneer er een bepaalde einddatum werd opgegeven.
 • Er verscheen nog een foutmelding wanneer bij het invoeren van de filiaalverdeling een selectie werd gemaakt op doelgroep.
 • Via het onderdeel Transacties – Serie kan er nu ook van een reeks van volgnummers de omschrijving, doelgroep worden aangepast en kan er op een negatieve rentabiliteit worden gefilterd.
 • In het volgnummer-scherm worden nu ook de totalen van alle maten getoond.
 • Het is nu via een instelling ook mogelijk om alle “Opzicht-verkopen” te verwerken als verkoop zonder bedrag, zodat de voorraad (tijdelijk) wordt verlaagd. Bij een “Retour-Opzicht” wordt de voorraad dan weer verhoogd. Dit kan handig zijn om de voorraad op een gekoppelde webshop actueel te houden. Let op! Wanneer de instelling wordt aangepast, dienen de reeds uitstaande “Opzicht-verkopen” eenmalig met b.v. Invas afgeboekt te worden van de voorraad om voorraadverschillen achteraf te voorkomen.
 • Bij het maken van een overzicht via “Achtergrondtaken” kan er nu ook een afwijkend onderwerp en afwijkend mailbericht worden ingesteld.
 • Bij het inlezen van volgnummer via een extern bestand (optioneel) kan er nu ook worden gekozen om een zogenaamd leveringsbestand in te lezen. Op deze manier kan via een CSV bestand op basis van EAN-Nummers gemakkelijk de voorraad worden bijgewerkt.
 • Mogelijkheid om automatisch klanten-tellerstanden in te lezen. (optioneel)
 • Bij het raadplegen van een voorraad-overzicht kan de einddatum nu ook middels een periode-selectie worden opgegeven, zodat deze ook via macro-overzichten is op te slaan en gebruikt kan worden in een achtergrondtaak-overzicht.
 • Tijdens het genereren van een achtergrondtaak-overzicht konden dubbele volgnummers op het overzicht terecht komen, wanneer meerdere overzichten tegelijkertijd werden gegenereerd.
 • Het afdrukken van etiketten in landscape op een EPL2 of Clever-printer ging nog niet altijd goed.
 • Wanneer er een koppeling is met easyPosOnline middels Cloudify en er is een API-Dataconnector aanwezig, dan is achter de rubriek “Tonen in webshop” een knopje aanwezig waarmee de gegevens volgens easyPosOnline/Dataconnector zijn op te vragen en te controleren.
 • Bij het inlezen van EDI-Pakbonnen kunnen nu extra instellingen worden gemaakt om het aantal en het filiaal uit een ander EDI-segment te lezen.
 • Wanneer het filiaalnummer werd aangepast tijdens het inlezen van een EDI-Pakbonbericht, dan kwam dit nog niet op de controlelijst.
 • Bij het inlezen van een EDI-Pakbon kon het programma blijven hangen wanneer er bepaalde verplichte segmenten niet aanwezig waren in het bericht.
 • Bij het inlezen van EDI-Order-berichten kan nu ook het filiaalnummer van bestelling worden aangepast, zoals eerder ook al bij het EDI-Pakbon-bericht kon. Ook kan er een instelling worden gemaakt om de inkoopprijs uit een bepaald segment in te lezen.
 • Bij het inlezen van een EDI-Pricat-bericht wordt nu de complete header en de complete eerste lin-regel in het tekstvakt gezet, zodat beter is te bekijken, welke segmenten er aanwezig zijn.

Meer informatie of vragen? Bel naar 073-5474010 of stuur een e-mail naar info@easypos.nl Sluiten